Zawów bezpieczeństwa do zasobników ciepłej wody użykowej

Opis

MSW – zawór bezpieczeństwa do zasobników ciepłej wody użytkowej (pokrętło niebieskie).

Zawory bezpieczeństwa służą do zabezpieczenia urządzenia przed nadmiernym wzrostem ciśnienia w instalacji.

 

Zawór bezpieczeństwa do zasobników c.w.u. MSW, 6 bar, Rp1/2″ x Rp3/4″

Zawór bezpieczeństwa do zasobników c.w.u. MSW, 8 bar, Rp1/2″ x Rp3/4″

Zawór bezpieczeństwa do zasobników c.w.u. MSW, 10 bar, Rp1/2″ x Rp3/4″

Zawór bezpieczeństwa do zasobników c.w.u. MSW, 6 bar, Rp3/4″ x Rp1″

Zawór bezpieczeństwa do zasobników c.w.u. MSW, 8 bar, Rp3/4″ x Rp1″

Zawór bezpieczeństwa do zasobników c.w.u. MSW, 10 bar, Rp3/4″ x Rp1″