□ Wyrażam zgodę

na przetwarzanie podanych przeze mnie w powyższym formularzu danych osobowych przez BG System Sp.j. B. Boczek Ł. Dębski G. Dębski w celu wyjaśnienia zgłoszonej przeze mnie sprawy.

□ tak Wyrażam zgodę na otrzymywanie od BG System Sp.j. B. Boczek Ł. Dębski ​G. Dębski informacji handlowych, projektów instalacyjnych oraz materiałów promocyjnych drogą elektroniczną.

​Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 679/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych wskazanych w powyższym jest BG System Sp.j. B. Boczek Ł. Dębski G. Dębski z siedzibą w Zabrzu ul. Grunwaldzka 29, zwany dalej „Administratorem”.

​Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowe.

Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób automatyczny, w tym poprzez profilowanie.

​Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania.

​Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy RODO- Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 679/2016z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Zebrane dane będziemy przechowywać:

​W przypadku zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych przez w celu wyjaśnienia zgłoszonej sprawy: do czasu wyjaśnienia zgłoszonej sprawy.

​W przypadku zgody na otrzymywanie informacji handlowych oraz materiałów promocyjnych drogą elektroniczną: do czasu wycofania zgody.