Rekuperacją nazywamy proces odzyskiwania energii cieplnej w celu jej ponownego wykorzystania. Energia cieplna jest odzyskiwana z wszelkiego rodzaju gazów odpadkowych oraz spalin. Zjawisko rekuperacji wykorzystywane jest w układach wentylacyjnych. Proces rekuperacji w wentylacji, polega na odzyskiwaniu ciepła z wywiewanego, zużytego powietrza oraz oddaniu tego ciepła do powietrza nawiewanego. Jednakże świeże powietrze nie miesza się z powietrzem zużytym. Poprzez wymiennik zwany Rekuperatorem, świeże powietrze “odbiera” temperaturę od powietrza wychodzącego z budynku. W zależności czy mamy zimę czy lato, napływające powietrze będzie się nagrzewać lub ochładzać. Dzięki temu, aby w budynku panowała komfortowa temperatura, wymagane jest mniejsze zużycia energii.

Masz pytanie?

Skontaktuj się
z nami!