zbliżenie na głowicę od kaloryfera w ogrzewaniu centralnym, pokrętło z poziomami grzania

Centralne ogrzewanie to sposób na ogrzanie całej powierzchni w mieszkaniu, budynku czy nawet w całym mieście. Oferujemy kompleksową instalację C.O. mieszkań, domów, budynków wielorodzinnych, obiektów handlowych, magazynowych, przemysłowych oraz użyteczności publicznych.

Uchwała nr V/36/1/2017 sejmiku województwa śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 roku, zwana również ustawą antysmogową, zobowiązuje do wymiany pieca wszystkich użytkowników kotłów, pieców i kominków na paliwo stałe, jednocześnie zakazuje spalania węgla brunatnego, mułów i flotokoncentratów węglowych oraz wilgotnego drewna. Termin wymiany zależy od daty produkcji urządzenia:

 • kotły używane powyżej 10 lat oraz kotły nieposiadające tabliczki znamionowej – 31 grudzień 2021;
 • kotły używane od 5 do 10 lat – 31 grudzień 2023;
 • kotły używane poniżej 5 lat – 31 grudzień 2025;
 • kotły klasy 3 lub 4 – 31 grudzień 2027.

 

Pełną treść ustawy oraz jej uzasadnienie mogą Państwo przeczytać na tej stronie.

Na czym polega centralne ogrzewanie?

Centralne ogrzewanie to dystrybucja ciepła po wszystkich pomieszczeniach – potrzebujemy do tego kotła, który ogrzewa czynnik grzewczy i – w zależności od wyboru – przekazuje go dalej do grzejników lub ogrzewania podłogowego.

Podstawowy podział ogrzewania w zależności od źródeł ciepła:

 • elektryczne
 • gazowe
 • olejowe
 • paliwo stałe – pellet, biomasa, drewno zgazowane, węgiel (ekogroszek)
 • pompy ciepła
 • zasilanie z PEC

Ważny jest również rodzaj układu zastosowany w instalacji – zamknięty lub otwarty.

Zamknięty układ instalacji charakteryzuje się zastosowaniem zamkniętego naczynia ciśnieniowego, gdzie woda lub inny, wykorzystany płyn nie ma żadnego kontaktu z powietrzem. Urządzenia stosujące zamknięty układ centralnego ogrzewania mają możliwość szybkiego, samoczynnego wyłączenia się w razie zagrożenia związanego ze wzrostem ciśnienia i temperatury.

Otwarty układ instalacji posiada bezpośredni kontakt z powietrzem za pomocą naczynia wzbiorczego przelewowego. Stosuje się go przy instalacji kotłów na paliwa stałe. Te urządzenia nie posiadają możliwości natychmiastowego wyłączenia w przypadku nadmiernego wzrostu ciśnienia – dlatego potrzebne jest otwarte naczynie przelewowe, które umożliwia wyrównanie ciśnienia w razie zagrożenia.

Ogrzewanie elektryczne

Praca instalacji odbywa się w układzie zamkniętym.

Duża bezawaryjność urządzeń renomowanych firm pozwala spokojnie użytkować niniejsze kotły. Istnieje wiele regulatorów sterujących, umożliwiających podniesienie płynności pracy i dostosowanie do indywidualnych warunków pracy. Niestety, ze względu na aktualną cenę energii elektrycznej, mimo niskich nakładów na kocioł, koszty eksploatacyjne stoją na najwyższym poziomie.

Ogrzewanie gazowe

Praca instalacji odbywa się w układzie zamkniętym.

Rozróżniamy kotły gazowe niskotemperaturowe (tzw. kondensacyjne) oraz tradycyjne*, a rozprowadzenie ciepła odbywa się za pomocą ogrzewania podłogowego lub grzejników. Korzystanie z tego typu ogrzewania jest proste, bezobsługowe i gwarantujące duże bezpieczeństwo użytkowania. Istnieje możliwość zastosowania szerokiego wachlarzu sterowania i automatyki, a co za tym idzie zminimalizowanie kosztów eksploatacyjnych.

* od 2016 roku nie ma możliwości zastosowania kotłów tradycyjnych do nowych instalacji, aczkolwiek istnieje możliwość wymiany starego kotła na kocioł tradycyjny.

Ogrzewanie olejowe

Praca instalacji odbywa się w układzie zamkniętym.

W przypadku instalacji kotła olejowego, również istnieje możliwość zastosowania szerokiej gamy automatyki. Ze względu na koszty inwestycyjne związane z zabudową oraz zabezpieczeniem zbiorników olejowych jak i koszty eksploatacyjne, w obecnych czasach jest to rzadko stosowane źródło ciepła. Praca instalacji jest już mniej bezobsługowa, należy pamiętać o uzupełnianiu zbiorników a instalacja olejowa częściej niż powyższe narażona jest na awarie spowodowane np. zanieczyszczeniem oleju czy osadzanie parafiny na filtrach.

Ogrzewanie na paliwo stałe

Praca instalacji odbywa się w układzie zamkniętym lub otwartym.

kotły na pellet, biomasę, drewno zgazowane lub węgiel. W zależności od kubatury (metrażu sześciennego) obiektu ogrzewanego, stosuje się dwa układy:

1. Kocioł wraz z całą instalacją pracuje w układzie otwartym.
2. Kocioł pracuje w układzie otwartym – instalacja grzewcza w układzie zamkniętym.

Istnieje wielu producentów specjalizujących się w urządzeniach posiadających pełną automatykę, pozwalającą programować pracę kotła czy też sterować pompą. Zastosowanie kotłów na paliwo stałe wiąże się z okresową obsługą, czyszczeniem i większymi stratami.

Pompy ciepła

Urządzenia wykorzystujące energię termalną. Niskotemperaturowe źródło ciepła najefektywniej wykorzystywane przy instalacjach ogrzewania podłogowego, jest najbardziej ekologicznym źródłem ciepła. Koszty inwestycyjne są o wiele wyższe od pozostałych opcji, jednakże w większych obiektach ze względu na bardzo niskie koszty eksploatacyjne następuje zwrot nakładów.

Zasilanie z PEC i punktowe źródła ciepła

Jest to odrębny temat (trudno traktować ciepłownię jako urządzenie), należy jednak wspomnieć również o takiej możliwości pozyskania ogrzania obiektu. W takim przypadku otrzymujemy z zakładu Ciepłowniczego gorące medium (zwykle woda lub para) i poprzez wymiennik ciepła doprowadzamy do urządzeń grzewczych takich jak:

 • grzejniki
 • nagrzewnice

Punktowe źródła ciepła:

 • ogrzewacze gazowe z bezpośrednim wyrzutem spalin przez ścianę,
 • promienniki gazowe i elektryczne,
 • grzejniki elektryczne,
 • piece akumulacyjne,
 • jednostki grzewczo-klimatyzacyjno-wentylacyjne.

Centralne ogrzewanie łączone z innym źrodłem

Często stosowane są mieszane dwu a nawet trój rodzajowe źródła ciepła. Użytkownicy, montując ogrzewanie gazowe, uzupełniają je o alternatywny kocioł węglowy lub kominek. W okresie „ciepłych” zim, okresie przejściowym jesień-zima lub zima-wiosna, kiedy temperatury na zewnątrz budynku są lekko dodatnie, użytkowane są kotły gazowe a kotły na paliwo stałe lub kominki w bardziej mroźne dni. Można też dla przykładu w całym okresie zimowym wykorzystywać ciepło z kominka a „naddatek” kumulować w zbiornikach buforowych.

Coraz częściej do takich instalacji podłączony jest system solarny, pompa ciepła, fotowoltaika, które zaliczane są do Odnawialnych Źródeł Energii (OZE).

Masz pytanie?

Skontaktuj się
z nami!