Pompy ciepła, obok fotowoltaiki,  instalacji solarnych, elektrowni wiatrowych i wodnych są częścią Odnawialnych Źródeł Energii – wykorzystują one ruch wody lub wiatru, energię słoneczną do pokrycia zapotrzebowania energetycznego. Są ekologiczne – nie mają negatywnego wpływu na środowisko, są niewyczerpalne oraz opłacalne – korzystając z pomp ciepła jesteśmy w stanie znacząco obniżyć swoje rachunki.

Pompa ciepła – zasady działania

Pompy ciepła są wykorzystywane są głównie w ogrzewaniu budynków i wody użytkowej. Pobierają one energię z otoczenia – w zależności od rodzaju pompy ciepła, energia jest pobierana z powietrza, gruntu lub wody i za pomocą wymiennika ciepła (parowniku) zgromadzona energia jest przekazywana do płynu w instalacji (roztwór glikolu, tzw. solanka), który zaczyna parować, lub w przypadku powietrznej pompy ciepła – bezpośrednio do pompy.

Sprężarka pobiera powstałą parę i podnosi jej temperaturę. Następnie trafia on do następnego wymiennika ciepła (skraplacza), gdzie płyn zostaje skroplony i oddaje nagromadzone ciepło. Ostatnim etapem jest zawór rozprężny, gdzie zmniejsza się ciśnienie i para zmienia swój stan skupienia na ciekły, mogąc kontynuować cykl.

Oddawane ciepło najczęściej trafia do istniejących instalacji grzewczych i magazynów ciepła – najczęściej jest to woda, która po przejęciu temperatury, krążąc po instalacji, rozprowadza ciepło do – przykładowo – ogrzewania podłogowego, grzejników lub do zbiornika ciepłej wody użytkowej.

Rodzaje pomp ciepła

​​Pompy ciepła rozróżnia się ze względu na źródło, z którego pobierają energię:

Powietrze-woda (powietrzna pompa ciepła) – jest nie tylko najłatwiejsza w montażu, ale też najtańsza. Taka pompa ciepła działa przy użyciu wymiennika lamelowego, który wykorzystuje ciepłe powietrze zewnętrzne. Wewnątrz obiektu znajdują się zasobniki z wodą. Ciepło z powietrza jest wdmuchiwane do pomieszczenia poprzez nawiewy podobne do klimatyzacji lub przekazywane do instalacji wodnej (kaloryfery, klimakonwektory, ogrzewanie podłogowe). Niestety większość pomp tego typu działa bez wspomaganie jedynie do około -15/- 20⁰C). Poniżej tej temperatury pompa musi działać wespół z dodatkową grzałką elektryczną czy nawet zewnętrznym kotłem grzewczym, ponieważ spada jej wydajność. Kiedy temperatura obniży się jeszcze bardziej to urządzenia wspomagające całkowicie zastępują pracę pompy ciepła typu powietrze – woda, która automatycznie się wyłącza.

Woda-woda – dolne źródło stanowi woda gruntowa. Najczęściej ciepło z wody jest uzyskiwane przy pomocy systemu studni (w zależności od zapotrzebowania na ciepło dwóch lub więcej). Jedna ze studni jest zbiornikiem ciepłej wody czerpalnej, natomiast pozostałe studnie mają charakter „zrzutowy”, czyli magazynują wodę schłodzoną. Odstępy pomiędzy studniami muszą wynosić kilkanaście metrów, by wody nie mieszały się. Woda gruntowa jest dosyć wymagającym dolnym źródłem dla pompy ciepła, ze względów geologicznych – nie każdy grunt posiada wody gruntowe na wymaganej głębokości (od ok. 6m do 30m).

Woda-solanka (gruntowa) – często nazywane „ciepło z wnętrza ziemi” – węzeł grzewczy oparty jest o ciepło zakumulowane pod ziemią.

Zalety i wady pompy ciepła

Ekologia – tak samo jak wszystkie Odnawialne Źródła Energii, pompy ciepła nie zanieczyszczają środowiska. Nie mamy do czynienia z żadnym pyłem ani odpadami, a sama instalacja nie produkuje żadnych szkodliwych produktów ubocznych.

Cena – po zamontowaniu pompy ciepła, jedynym naszym kosztem jest cena za prąd potrzebny do pracy sprężarki. Nie wymaga żadnych dodatkowych nakładów, a sam koszt instalacji – mimo, że początkowo jest dość wysoki – stosunkowo szybko się zwraca.

Czystość i bezobsługowość – posiadanie pompy ciepła nie zaśmieca ani środowiska, ani naszego otoczenia. Nie generują się żadne odpady, a samo użytkowanie pompy nie wymaga od nas żadnego nakładu pracy. Oszczędzamy dzięki temu swój czas i miejsce, gdzie normalnie składowali byśmy potrzebne paliwo.

Bezpieczeństwo – w przeciwieństwie do tradycyjnych metod ogrzewania, pompy ciepła nie niosą ze sobą żadnego ryzyka wybuchu czy zaczadzenia, a regularne przeglądy pozwolą cieszyć się żywotnością nawet rzędu 50-ciu lat.

Hałas – instalacja sama w sobie nie jest głośna, ale jest słyszalna, co dla bardziej wrażliwych domowników może być uciążliwe.

Masz pytanie?

Skontaktuj się
z nami!