Instalacje wodne i kanalizacyjne są współcześnie jednymi z podstawowych instalacji w domach i mieszkaniach. Zazwyczaj ich projekty są wykonywane na wstępnych etapach budowy domu, a  remont budynku jest dobrym momentem na modernizację instalacji wod-kan.

Instalacje wodno-kanalizacyjne, czyli wod-kan

Wykonujemy kompleksowo instalacje wodno-kanalizacyjne mieszkań, domów, budynków wielorodzinnych, obiektów handlowych, magazynowych, przemysłowych oraz użyteczności publicznej. Instalacje kanalizacyjne wykonujemy w klasycznych systemach PP i PEX, ciśnieniowo, jak również z zastosowaniem urządzeń pompowo-rozdrabniających (używanych w obiektach o ograniczonych przekrojach kanalizacyjnych).

Instalacja wodna

Zwana inaczej instalacją wodociągową, to układ rozprowadzający wodę użytkową do konkretnych pomieszczeń, takich jak kuchnia, łazienka czy inne pomieszczenia gospodarcze. Najczęściej poza zimną wodą, trzeba również doprowadzić ciepłą – w zależności od wybranego sposobu podgrzewania wody, instalacja może się delikatnie różnić.

Instalacja kanalizacyjna

Służy głównie do odprowadzania zanieczyszczonej wody, tzw. “ścieków”, wody opadowej oraz skropliny. Jeżeli posiadamy instalację wodną, to kanalizacja jest niezbędnym elementem – dlatego z reguły tworzy się instalacje wodno-kanalizacyjne. Czasem zdarza się, że nie mamy możliwości podłączenia kanalizacji do zewnętrznej sieci. Wtedy jesteśmy zmuszeni gromadzić ścieki w bezodpływowych, specjalnych zbiornikach (potocznie zwanych szambami) lub zbudować przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Systemy wykorzystywane w instalacjach wodno-kanalizacyjnych

Stosujemy materiały posiadające odpowiednie atesty, dopuszczające je do stosowania w instalacjach wod-kan. Nasi pracownicy zostali przeszkoleni w montażu poszczególnych systemów oraz posiadają uprawnienia eksploatacyjne oraz dozorowe. Na każdą wykonaną instalację Klient może otrzymać odpowiednie atesty, dokumentację techniczną wraz z gwarancją.

Instalacje wodne wykonywane są przez naszą firmę w następujących systemach instalacyjnych:

  • z rur Polipropylenowych poprzez zgrzewanie,
  • z rur Al-Pex poprzez skręcanie,
  • z rur ocynkowanych przez skręcanie,
  • z rur miedzianych poprzez lutowanie.

Wybór systemu instalacyjnego jest zależny od wielu czynników i jest ustalany razem z Klientem podczas spisywania umowy.

Rodzaje systemów instalacji i ich cechy

Tradycyjne, żeliwne lub stalowe rury, które od lat były wykorzystywane w instalacjach wod-kan szybko zarastały kamieniem i ulegały korozji, dlatego już dawno zostały wyparte przez te z tworzyw sztucznych, które obecnie są powszechnie stosowane ze względu na łatwość montażu, funkcjonalność i odporność na korozję.

Systemy z tworzyw sztucznych

Rury z tworzyw sztucznych nie wchodzą w reakcje z wodą oraz są obojętne na działanie wielu silnych kwasów czy zasad, dobrze znoszą wysoką temperaturę i ciśnienie oraz są odporne na korozję i kamień kotłowy. Mają również wysoką odporność mechaniczną na uszkodzenia oraz dobrze tłumią drgania i hałasy.

Polipropylen (PP) to najczęściej stosowany materiał w Europie przy instalacjach wod-kan. Rury polipropylenowe są bezpieczne i higieniczne, a ich żywotność wynosi ponad 50 lat.

Rury Al-Pex cechują się brakiem złączek, zgrzewów czy kształtek w instalacji. Najczęściej wykorzystywane przy ogrzewaniu centralnym podłogowym oraz przy instalacjach wodnych przy systemach z rozdzielaczem.

Systemy z tworzyw sztucznych są najbardziej powszechne w instalacjach wod-kan.

Systemy stalowe i miedziane

Rury stalowe ocynkowane charakteryzują się niezwykłą odpornością i wytrzymałością na rozciąganie i zginanie. Są odporne na działanie wysokich temperatur i mają najmniejszy współczynnik rozszerzalności cieplnej, dlatego można je stosować nawet w instalacjach wysokotemperaturowych. Niestety, są bardzo podatne na korozje, przez co żywotność całej instalacji bardzo mocno się skraca. Na ścianach rur osadza się kamień kotłowy, co zmniejsza przepływ wody oraz pogarsza jakość wody pitnej. Dodatkowo, rury stalowe krótko trzymają wysoką temperaturę wody, a sama instalacja jest stosunkowo ciężka.

Rury miedziane nie zarastają kamieniem, są trwałe oraz są odporne na na niskie i wysokie temperatury. Nie są odporne na zarysowania oraz wymaga dużej ilości złączek.

Obecnie coraz rzadziej wykonuje się instalacje z zastosowaniem systemów stalowych i miedzianych.

Masz pytanie?

Skontaktuj się
z nami!