PONE

Jesteśmy świadomi, jak duży wpływ mamy na nasze środowisko i jakich zmian potrzebujemy, dlatego od 2011 roku angażujemy się w każdą, coroczną edycję PONE. Program Ograniczania Niskiej Emisji (PONE) ma na celu zmniejszenie ilości szkodliwych substancji, jakie dostają się do atmosfery przez nieekologiczne urządzenia. W ramach tego programu wymieniamy stare piece węglowe, tak zwane “kopciuchy” na nowe, ekologiczne kotły węglowe V klasy, kotły peletowe i kotły gazowe Dodatkowo, montujemy instalacje fotowoltaiczne i układy solarne.  

Na czym polega PONE?

Podstawą skorzystania z Programu Ograniczania Niskiej Emisji jest umowa trójstronna, zwierana między Inwestorem, Wykonawcą i Gminą:

Inwestor — osoba, która zgłasza chęć wymiany lub założenia instalacji. Dzięki dofinansowaniu, pokrywa tylko część kosztów związanych z montażem instalacji.

Wykonawca — firma, która wykona montaż instalacji w ramach PONE.

Gmina — zgodna z miejscem założenia instalacji. Przykładowo — mieszkam w Zabrzu i posiadam meldunek w Zabrzu, a instalacja ma powstać w drugim domu w Bytomiu, to stroną w umowie będzie Urząd Miasta w Bytomiu, gdzie znajduje się nieruchomość. Gmina pozyskuje fundusze na pokrycie programu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

 

Dodatkowo, w całym procesie biorą również udział:

Inspektor —  sprawdza, czy wszystkie punkty umowy zostały spełnione i czy sama instalacja spełnia ustalone normy.

Operator Programu Ograniczania Niskiej Emisji — jego zadaniem jest koordynowanie całego przedsięwzięcia. To z nim będziesz się kontaktować w celu ustalenia treści wniosku. Operator skompletuje wszystkie potrzebne dokumenty i złoży je w Twoim imieniu w odpowiedniej gminie.

PONE — od planowania do wykonania

Jeżeli już jesteś pewna/y, że chcesz dołączyć do programu PONE:

  1.  Złóż wniosek w Urzędzie Miasta.
  2.  Skontaktuj się z Operatorem Programu Ograniczania Niskiej Emisji wybranym przez gminę, w której znajduje się Twoja nieruchomość.
  3.  Operator poinformuje Cię o wszystkich wymaganych dokumentach, wnioskach i zezwoleniach, które będą potrzebne.
  4.  Wybierz z listy wykonawców firmę, której chcesz zlecić wykonanie prac.
  5.  Wybrany przez Ciebie wykonawca wyśle kosztorys do Operatora i potwierdzi go u Inspektora.
  6.  Operator skontaktuje się z Tobą i Twoim wykonawcą, by podpisać umowę.
  7.  Wykonawca określi termin montażu. Po zamontowaniu instalacji, inspektor sprawdzi poprawność wykonania i zgodność z kosztorysem. Jeżeli wszystko jest wykonane poprawnie, zostanie przygotowany protokół odbioru instalacji.
  8.  Inspektor prześle protokół wykonania instalacji w ramach PONE do operatora, który będzie kontaktował się z Urzędem Miasta.

Korzyści PONE

Każda ze stron umowy trójstronnej ma swoje korzyści.

Dla gminy, im więcej mieszkańców skorzysta z programu PONE, tym więcej ekologicznych rozwiązań na terenie miejscowości. Lepsze powietrze i zmniejszenie zanieczyszczenia niską emisją poprawia jakość życia mieszkańców.

Wykonawca otrzymuje zwiększoną ilość zleceń i ma realny wpływ na środowisko w swoim otoczeniu.

Największe korzyści z Programu Ograniczania Niskiej Emisji ma inwestor. Przy wymianie instalacji lub montażu nowej, pokrywa tylko część związanych z nią opłat. Całą resztę pokrywa gmina z dofinansowania, pozyskanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dodatkowo inwestor ma spory udział w tworzeniu ekologicznego otoczenia — nie będzie już zanieczyszczał środowiska niską emisją, lub znacząco ją pomniejszy.

Wysokość dofinansowania PONE

Dofinansowanie PONE zależy od gminy — to ona ustala, jaki rodzaj nieruchomości może przystąpić do programu i jaką kwotę dofinansowania oferuje, w zależności od wybranej usługi. Warto to sprawdzić na początku naszej przygody z programem, ponieważ może się okazać, że nasza miejscowość nie oferuje programu dla domów wielorodzinnych. Informacje na temat PONE w konkretnej miejscowości znajdziemy na stronie Urzędu Miasta. Jeżeli nie wiesz, gdzie dokładnie się skierować, wyszukaj swój urząd na rządowej stronie GOV.

Przykładowe wykonania

PONE Zabrze – zdjęcie z drona, przedstawiające 5 domków z naszą instalacją
dom z pokazaną instalacją numer 4

realizacja PONE Zabrze 2019 — instalacja fotowoltaiczna i układ solarny

Instalacja solarna oparta na zestawie firmy Buderus, składającej się z trzech paneli solarnych Logasol CKN2.0, zbiorniku wody użytkowej z dwiema wężownicami o pojemności 300l.

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 5,6 kWp, składająca się z 18 paneli 310Wp firmy BRUK-BET Solar oraz trójfazowym falownikiem firmy Fronius Symo 5,0-3-M.

dom z pokazaną instalacją numer 5

realizacja PONE Zabrze 2019 — instalacja fotowoltaiczna

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 6,2 kWp, składająca się z 20 paneli 310 Wp firmy Bruk-Bet Solar oraz trójfazowym falownikiem firmy Fronius Symo 5,0-3-M.

dom z pokazaną instalacją numer 1

realizacja PONE Zabrze 2018 — instalacja fotowoltaiczna

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,1k Wp, składająca się z 15 paneli 275 Wp oraz trójfazowym falownikiem firmy Fronius Symo 3,7-3-M.

dom z pokazaną instalacją numer 2

realizacja PONE Zabrze 2017 — instalacja fotowoltaiczna oraz układ solarny

Instalacja solarna oparta na zestawie firmy Galmet, składającej się z dwóch kolektorów próżniowych; każdy po 16 rur typu Heat Pipe oraz zbiorniku wody użytkowej z dwiema wężownicami o pojemności 300l.

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 5,2 kWp, składająca się z 20 paneli 260 Wp oraz trójfazowym falownikiem firmy Fronius Symo 4,5-3-M. W 2020 roku Inwestor rozbudował instalację, dokładając kolejne 9 paneli fotowoltaicznych — każdy o mocy 360 W. Klient zdecydował również o wymianie falownika na Fronius Symo 8,2-3-M.

dom z pokazaną instalacją numer 3

realizacja PONE Zabrze 2017 — instalacja fotowoltaiczna oraz układ solarny

Instalacja solarna oparta na zestawie firmy Galmet, składającej się z dwóch kolektorów próżniowych każdy po 16rur typu Heat Pipe, zbiorniku wody użytkowej z dwiema wężownicami o pojemności 300 l.

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 5,2kWp, składająca się z 20 paneli 260 Wp oraz trójfazowym falownikiem firmy Fronius Symo 4,5-3-M.

W ramach PONE

zlikwidowaliśmy

0

nieekologicznych źródeł ciepła

wykonaliśmy

0
0
0
0

kotłowni

ins. fotowoltaicznych

układów solarnych

pomp ciepła

PONE ZABRZE

PONE GLIWICE

PONE BYTOM

Masz pytanie?

Skontaktuj się
z nami!