Zawów bezpieczeństwa do instalacji solarnych MSS

Opis

Zawory bezpieczeństwa służą do zabezpieczenia urządzenia przed nadmiernym wzrostem ciśnienia w instalacji.

 

Zawór bezpieczeństwa do instalacji solarnych MSS, 6 bar, Rp1/2″ x Rp3/4″

Zawór bezpieczeństwa do instalacji solarnych MSS, 6 bar, Rp3/4″ x p1″