Zawory bezpieczeństwa SOLARNE

Opis

Membranowe zawory bezpieczeństwa 8115 solar służą do zabezpieczania ciśnieniowych systemów, wypełnionych cieczą, w tym mieszaniną wody z glikolem (maks. 50% glikolu), przed przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia. Dobór wielkości zaworu w zależności od mocy cieplnej instalacji pokazano w tabeli w karcie katalogowej.
Zawory bezpieczeństwa 8115 znajdują zastosowanie w instalacjach z kolektorami słonecznymi. Orientacyjnie można przyjąć, że zawór 1/2″ może zabezpieczać powierzchnię do 50m2, a zawór 3/4″ może zabezpieczać powierzchnię do 100m2 powierzchni kolektorów.

Nastawy zaworów: 2.5, 3, 4, 6 bar.

Maksymalna temperatura pracy: 160°C.