NACZYNIE PRZEPONOWE C.O CONTRA-FLEX 100 – 1000

Opis

Do zamkniętych instalacji grzewczych (zgodnie z EN12828) i chłodniczych.
Gdy wzrasta temperatura w instalacji, zwiększa się objetość zładu. Zmiana objętości wody instalacyjnej przechowywana jest tymczasowo w naczyniu wzbiorczym, aby utrzymać ciśnienie w instalacji na właściwym poziomie.

Zalety

 • Zastosowanie innowacyjnej techniki do produkcji naczyń.

 • Praktyczne akcesoria do mocowania i przyłączania naczyń Flexcon.

 • Membrany przystosowane do substancji antyzamarzaniowych.

 • Wypełnienie azotem w celu dłuższego utrzymania ciśnienia wstępnego.

 • Gwintowane przyłącze instalacji bez powłoki malarskiej gwarantujące bezproblemowe przyłączanie.

 • Każde naczynie jest testowane fabrycznie.

 • Membrana: elastyczna guma.

 • Zawartość substancji antyzamarzaniowej – stężenie glikolu do 50%.

 • Zbiorniki zgodne z EN13831.

 • Odpowiednie do układów o maksymalnej temperaturze przepływu 120 °C.Maks. temperatura membrany: 70 °C.

 • Produkt zgodny z Dyrektywą Ciśnieniową PED 2014/68/EU.

 • Naczynia malowane proszkowo – kolor czerwony (RAL 3002).