KOLEKTOR SŁONECZNY PŁASKI KS2000 TP

Opis

Kolektor słoneczny KS2000 TP  stanowi bezkompromisowerozwiązanie pod względem konstrukcji i parametrów w klasie kolektorów płaskich. Absorber wykonany jest całkowicie z miedzi (Cu-Cu) w technologii zgrzewania ultradźwiękowego. Wysoka sprawność osiągana jest m.in. dzięki zastosowaniu wysokoselektywnej powłoki absorbera (PVD), szyby o najwyższej klasie przepuszczalności promieniowania słonecznego U1 oraz pełnej izolacji cieplnej obudowy.

Kolektory słoneczne KS2000 TP przeznaczone są do pracy zarówno w małych jak i w dużych instalacjach solarnych, gdzie oczekiwane są szczególnie wysokie efekty pracy. Służą m.in. w układach podgrzewania ciepłej wody użytkowej w budynkach jedno- i wielorodzinnych oraz użytkowych, przemysłowych i innych. Ich zastosowanie jest także możliwe w przypadku podgrzewania wody basenowej oraz wspomagania ogrzewania budynków. Zalecane nachylenie kolektorów dla całorocznej eksploatacji wynosi od 30 do 45°. Zestawy mocujące pozwalają na zabudowę kolektorów na różnego rodzaju pokryciu dachu płaskiego, na wbudowanie w połać dachu, a także na montaż na poziomie terenu, na dachu płaskim lub elewacji budynku.