Zalne sterowanie poprzez interfejs IP TYDOM 2000 - technologia dwukierunkowa umożliwia natychmiastową aktualizację poleceń na wszystkich ekranach ( na sondzie i ekranie TYDOM 4000) - 6 poziomów temperatury możliwych do zaprogramowania przez TYDOM 4000 dla każej strefy i każdego dnia tygodnia
 

Tybox 5150

Typ
Producent
  • ----------------------------------------------

1/3