Funkcje podstawowe:
obieg grzewczy bez mieszacza, 
przygotowanie c.w.u., 
pompa cyrkulacyjna, 
regulacja według temp. wewnętrznej 
możliwość sterowania dodatkowymi 3 obiegami z podmieszaniem (za pomocą modułów MM10).

Cechy systemu regulacji Logamatic RC35:

 • moduł obsługowy dla systemu regulacyjnego Logamatic EMS i wszystkich źródeł ciepła wyposażonych w EMS;
 • moduł obsługowy dla regulacji prowadzonej według temperatury zewnętrznej lub temperatury pomieszczenia dla instalacji grzewczej, względnie komfortowy regulator temperatury w pomieszczeniu;
 • regulacja obiegu grzewczego bez zaworu mieszającego;
 • moduł obsługowy dla trzech dalszych obiegów grzewczych z zaworem mieszającym lub bez takowego, w połączeniu z modułami zaworów mieszających;
 • licznik roboczogodzin zintegrowany z oprogramowaniem (software);
 • 6-kanałowy cyfrowy zegar sterujący (w połączeniu z modułami WM10 i MM10) z graficznym przedstawieniem cyklów załączeń;
 • zintegrowana funkcja urlopowa dla każdego obiegu grzewczego, a cała instalacja z wyborem rodzaju obniżenia (wyłączenie, zredukowane, pogodowo);
 • moduł obsługowy do regulacji odsprzężenia hydraulicznego (sprzęgło hydrauliczne) i jednego bezpośrednio dołączonego obiegu grzewczego bez zaworu mieszającego, w połączeniu z modułem sprzęgła hydraulicznego WM10;
 • moduł obsługowy dla solarnego podgrzewania c.w.u. w połączeniu z modułem solarnym SM10 z graficznym przedstawieniem „uzysku solarnego” na wyświetlaczu modułu RC35;
 • przełącznik wyboru rodzaju pracy dla: „AUTOMATYCZNIE, GRZANIE CIĄGŁE, OBNIŻENIE CIĄGŁE“ Dany rodzaj pracy wyświetlany jest przy pomocy zielonych diod LED zintegrowanych w przyciskach;
 • tymczasowa (przejściowa) zmiana wartości zadanej temperatury pomieszczenia do następnego punktu przełączenia programu sterującego;
 • programowalny cyfrowy zegar sterujący dla programu dziennego i tygodniowego z ośmioma programami standardowymi oraz dwa swobodnie programowalne programy własne dla każdego obiegu grzewczego;
 • nastawialne automatyczne dostosowanie temperatury obniżenia wg. DIN EN 12831, nastawialne oddzielnie dla każdego obiegu grzewczego (redukowanie dodatkowej mocy podgrzewania);
 • wskazanie temperatury pomieszczenia, godziny i dnia tygodnia poprzez oświetlony wyświetlacz LCD z możliwością wyświetlania grafik;
 • automatyczne dostosowanie temperatury zasilania przy zewnętrznych wpływach na temperaturę pomieszczenia (wielkości zakłócające), (montaż w pomieszczeniu mieszkalnym);
 • wskazanie temperatury zewnętrznej wczoraj i dzisiaj w prezentacji graficznej
 • przycisk jednorazowego ładowania c.w.u.
 • obszerne funkcje serwisowe takie, jak monitorowanie, test funkcji, kontrola czujników, test LCD, komunikaty błędów, komunikaty serwisowe, wgląd do krzywych grzewczych, itd.;
 • na życzenie wyświetlanie danych kontaktowych firmy instalacyjnej w razie usterki lub wymaganej konserwacji;
 • odstępy między terminami konserwacji nastawialne według roboczogodzin lub daty;
 • urządzenie włącznie z czujnikiem temperatury pomieszczenia i wspornikiem naściennym do montażu w pomieszczeniu mieszkalnym;
 • sterowany mikroprocesorem.

Logamatic RC35

 • ----------------------------------------------

 • -----------------------------------------------------------------

1/3