Wkład polipropylenowy jest filtrem mechanicznym.
Usuwa z wody piasek, drobne zawiesiny, produkty korozji, zanieczyszczenia wymywane z powierzchni instalacji hydraulicznych, tłuszcze.

Filtr polipropylenowy

Producent
    1/3