SCHEMATY

 

1.) Schemat: zastosowanie zaworu mieszającego 3 drogowego

 

2.) Schemat: zastosowanie zaworu mieszającego 4 drogowego

 

3.) Schemat: zastosowanie zabezpieczenia termicznego do kotłów na paliwo stałe pracujące w układzie zamkniętym

 

4.) Schemat: zastosowanie zabezpieczenia termicznego do kominków z płaszczem wodnym pracujących w układzie zamkniętym

 

5.) Schemat: wymiennik ciepła płytowy jako połączenie pracy kotła na paliwo stałe w układzie otwartym z instalacją c.o. w układzie zamkniętym

1 - kocioł typu SAS, 2 - czujnik temperatury z kapilarą, 3 - króciec spustowy, 4 - zawór kulowy odcinający, 5 - zawór zwrotny, 6 - filtr siatkowy, 7 - reduktor ciśnienia, 8 - zawór termostatyczny Danfoss typu BVTS zabezpieczający przed przegrzaniem, 9 - zawór spustowy, 10 - otwarte naczynie wzbiorcze, 11 - studzienka (naczynie) schładzająca przelewowa, 12 - zawór różnicowy, 13 - pompa obiegowa instalacji c.w.u., 14 - zasobnik c.w.u., 15 - zawór czterodrogowy, 16 - pompa obiegowa układu otwartego, 17 - płytowy wymiennik ciepła, 18- pompa obiegowa układu zamkniętego, RW - rura wzbiorcza, RB - rura bezpieczeństwa, RO - rura odpowietrzająca, RP - rura przelewowa, RS - rura sygnalizacyjna

 

6.) Schemat: sprzęgło hydrauliczne

 

7.) Schemat: kocioł gazowy + kominek z płaszczem wodnym

 

8.) Schemat: kocioł gazowy + kocioł na paliwo stałe

 

9.) Schemat: kocioł gazowy + kominek z płaszczem wodnym + zestaw solarny

 

10.) Schemat: kocioł gazowy + kocioł na paliwo stałe + zestaw solarny

 

11.) Schemat: kocioł gazowy + zestaw solarny

 

12.) Schemat: pompa ciepła gruntowa

 

13.) Schemat: pompa ciepła powietrzna

1/3