INSTALACJE GAZOWE

Wykonujemy wewnętrzne instalacje gazowe:

 • z rur czarnych łączonych przez skręcanie,

 • z rur czarnych łączonych przez spawanie,

 • z rur miedzianych - lutowanych na twardo bądź zaprasowywane,

 • z rur PE łączonych przez zgrzewanie (od gazomierza znajdującego się na ogrodzeniu do budynku).

Wykonujemy przyłącza gazowe do sieci niskiego i średniego ciśnienia.

Wykonujemy podłączenia do instalacji gazowej:

 • kuchenek gazowych,

 • podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej,

 • kotłów centralnego ogrzewania,

 • ogrzewaczy gazowych.

Oferujemy inne usługi:

 • próby szczelności i wytrzymałości instalacji gazowych,

 • pomiary manometrem z legalizacją,

 • przeglądy okresowe instalacji gazowych.

Stosujemy materiały posiadające odpowiednie atesty dopuszczające je do stosowania w instalacjach gazowych, a nasi pracownicy posiadają uprawnienia eksploatacyjne, dozorowe oraz do kierowania robotami budowlanymi w zakresie instalacji gazowych.

1/3