REFIX DT

Opis

Ciśnieniowe naczynie przeponowe, przepływowe, do instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej, podwyższających ciśnienie i zaopatrujących w wodę. Konstrukcja i kontrola zgodnie z EN 13831 i DVGW.

Dopuszczenie zgodnie z dyrektywą UE o urządzeniach ciśnieniowych 2014/68/UE, oznaczenie CE.

Charakterystyka:

  • różne wersje wykonania: z armaturą przepływową, odcinającą i opróżniającą Flowjet 1 1/4” lub z przyłączem kołnierzowym DN 50, DN 65 lub DN 80 i armaturą przepływową

  • wymienna workowa membrana butylowa

  • lakierowana powłoka zewnętrzna i wewnętrzna, wewnętrzna powłoka zgodnie z KTW-A, powłoka zewnętrzna w kolorze zielonym

  • atest PZH

  • wykonanie stojące

  • manometr w przestrzeni gazowej