Pompa cyrkulacyjna PCOw

Kategoria:

Opis

Pompy PCOw nadają się wyłącznie do wody pitnej i przeznaczone są do wymuszania cyrkulacji w układach zamkniętych.