NACZYNIE PRZEPONOWE AIRFIX R 8 – 80

Opis

Naczynia wzbiorcze do wody pitnej do zastosowania w zamkniętych instalacjach grzewczych i chłodniczych.

Gdy wzrasta temperatura w instalacji, zwiększa się objetość zładu. Zmiana objętości wody instalacyjnej przechowywana jest tymczasowo w naczyniu wzbiorczym, aby utrzymać ciśnienie w instalacji na właściwym poziomie. Każde naczynie jest testowane fabrycznie.

Wypełnienie azotem w celu dłuższego utrzymania ciśnienia wstępnego.Gwintowane przyłącze instalacji bez powłoki malarskiej gwarantujące bezproblemowe przyłączanie.Konstrukcja spawana.