KOLEKTOR SŁONECZNY PRÓŻNIOWY VARISOL DF 30

Opis

Kolektory próżniowe serii Varisol DF 30 należą do segmentu Premium w grupie kolektorów słonecznych będąc jednymi z najwydajniejszych urządzeń tego typu na rynku. Zastosowanie 1-ściennych rur próżniowych produkcji Kingspan Environmental Ltd. zapewnia szczególnie wysoką sprawność pracy. Kolektor może być instalowany także w utrudnionych warunkach, np. pionowo na elewacji.

Kolektory próżniowe Varisol DF 30 wyposażone są w 30 rur próżniowych o średnicy 65 mm. Ciepło z absorberów jest odbierane bezpośrednio przez glikol przepływający w rurkach koncentrycznych (Direct Flow). Kolektory są przeznaczone do pracy zarówno w małych jak i w dużych instalacjach solarnych. Wysoka sprawność pracy przy wysokich temperaturach pracy sprawia, że kolektory doskonale sprawdzają się także w układach wspomagania ogrzewania budynku.