Dostępne rozmiary
1/2" DN15

Kurek kulowy wodny GZ

    1/3