OPIS
● 1/2” x 3/8” index 0200.210
● 1/2” x 1/2” index 0200.211
● 1/2” x 3/4” index 0200.212

Zawór kątowy grzybkowy

Rodzaj
    1/3