Zawór Bezpieczeństwa Prescor
TYP Ciśnienie
robocze
[bar]
PRZYŁĄCZE A PRZYŁĄCZE B Moc
upustu
[kW]
Prescor 1⁄2 1,5 Rp 1⁄2" Rp 1⁄2"  85
Prescor 1⁄2 1,8 Rp 1⁄2" Rp 1⁄2"  95
Prescor 3⁄4 1,5 Rp 3⁄4" Rp 3⁄4" 115
Prescor 3⁄4 1,8 Rp 3⁄4" Rp 3⁄4" 125
Prescor 170 - 3⁄4 4,0 Rp 3⁄4" Rp 3⁄4" 200
Prescor 100 - 3⁄4 TRD 2,5 Rp 3⁄4" Rp 1" 100
Prescor 100 - 3⁄4 TRD 3,0 Rp 3⁄4" Rp 1" 100
Prescor 320 - 1 4,0 Rp 1" Rp 1 1⁄4" 485
Prescor 200 - 1 TRD 2,5 Rp 1" Rp 1 1⁄4" 200
Prescor 200 - 1 TRD 3,0 Rp 1" Rp 1 1⁄4" 200
Prescor 550 - 1 1⁄4 4,0 Rp 1 1⁄4" Rp 1 1⁄2" 710
Prescor 350 - 1 1⁄4 TRD 2,5 Rp 1 1⁄4" Rp 1 1⁄2" 350
Prescor 350 - 1 1⁄4 TRD 3,0          Rp 1 1⁄4"         Rp 1 1⁄2"         350      

Zawór Bezpieczeństwa Prescor

Producent
Typ
  • Dla zamkniętych instalacji grzewczych i chłodniczych.

1/3