Zawór Bezpieczeństwa Flopress
TYP PRZYŁĄCZĄCZE A 

PRZYŁĄCZE B

  Moc
upustu
[kW]
Flopress 1⁄2 x 1⁄2 2,5 bar 2,5 Rp 1⁄2" Rp 1⁄2" 90
Flopress 1⁄2 x 1⁄2 3,0 bar 3,0 Rp 1⁄2" Rp 1⁄2" 100

Zawór Bezpieczeństwa Flopress

Producent
Typ
  • Zawory bezpieczeństwa Flopress i Prescor mają specjalny kształt, który nie tylko pozwala osiągnąć doskonałą szczelność, ale także dużą wydajność upustu. Szczelność zaworu zapewnia wysokiej jakości guma, która jest odporna na temp. do 140 °C (trwała temperatura robocza -10 °C do 120 °C), a jej twardość pozwala dopasować się do ustawionego ciśnienia otwarcia zaworu bezpieczeństwa. W ten sposób zawór nie zablokuje się w gnieździe. Wszystkie zawory przed opuszczeniem fabryki poddawane są testom. Są stosowane w instalacjach grzewczych, chłodniczych, a także do zabezpieczenia różnych urządzeń magazynujących gorącą wodę. 

1/3