Zawór bezpieczeństwa do c.o. MS z wyjściem na manometr GW G1/4", 1,5 bar, Rp1/2" x Rp3/4"

 

Zawór bezpieczeństwa do c.o. MS z wyjściem na manometr GW G1/4", 1,5 bar, G1/2" x Rp1/2"

 

Zawór bezpieczeństwa do c.o. MS z wyjściem na manometr GW G1/4", 2 bar, Rp1/2" x Rp3/4"

 

Zawór bezpieczeństwa do c.o. MS z wyjściem na manometr GW G1/4", 2 bar, G1/2" x Rp1/2"

 

Zawór bezpieczeństwa do c.o. MS z wyjściem na manometr GW G1/4", 2,5 bar, Rp1/2" x Rp3/4"

 

Zawór bezpieczeństwa do c.o. MS z wyjściem na manometr GW G1/4", 2,5 bar, G1/2" x Rp1/2"

 

Zawór bezpieczeństwa do c.o. MS z wyjściem na manometr GW G1/4", 3 bar, Rp1/2" x Rp3/4"

 

Zawór bezpieczeństwa do c.o. MS z wyjściem na manometr GW G1/4", 3 bar, G1/2" x Rp 1/2"

ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA DO INSTALACJI GRZEWCZEJ MS, Z WYJŚCIEM NA MANOMETR

Producent
Typ
  • MS - zawór bezpieczeństwa do instalacji grzewczych (pokrętło czerwone). 

    Zawory bezpieczeństwa służą do zabezpieczenia urządzenia przed nadmiernym wzrostem ciśnienia w instalacji. 

     

1/3