• Zalne sterowanie poprzez interfejs IP TYDOM 2000
• technologia dwukierunkowa umożliwia natychmiastową aktualizację poleceń na wszystkich ekranach ( na sondzie i ekranie TYDOM 4000)
• 6 poziomów temperatury możliwych do zaprogramowania przez TYDOM 4000 dla każej strefy i każdego dnia tygodnia

Tybox 5100

Typ
Producent
  • ----------------------------------------------

1/3