RURA PVC, SN 8 (lita) z uszczelką Sewer-lock z wydłużonym kielichem

Produkt
Typ
    1/3