Wymiar (W×S×G)
2 (326×100×80)
4 (326×200×80
5 (326×250×80)
6 (326×300×80)
7 (326×350×80)
8 (326×400×80)
9 (326×450×80)
10 (326×500×80)
11 (326×550×80)
12 (326×600×80)

Rrozdzielacz na profilu 1" do ogrzewania podłogowego z przepływomierzami

Producent
    1/3