Pompy PCOw nadają się wyłącznie do wody pitnej i przeznaczone są do wymuszania cyrkulacji w układach zamkniętych. 
Więcej informacji o pompie PCOw

PCOw

Producent
    1/3