ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA DO ZASOBNIKÓW CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ MSW

Zawór bezpieczeństwa do zasobników c.w.u. MSW, 6 bar, Rp1/2" x Rp3/4"

 

Zawór bezpieczeństwa do zasobników c.w.u. MSW, 8 bar, Rp1/2" x Rp3/4"

 

Zawór bezpieczeństwa do zasobników c.w.u. MSW, 10 bar, Rp1/2" x Rp3/4"

 

Zawór bezpieczeństwa do zasobników c.w.u. MSW, 6 bar, Rp3/4" x Rp1"

 

Zawór bezpieczeństwa do zasobników c.w.u. MSW, 8 bar, Rp3/4" x Rp1"

 

Zawór bezpieczeństwa do zasobników c.w.u. MSW, 10 bar, Rp3/4" x Rp1"

A

ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA DO ZASOBNIKÓW CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ MSW

Producent
Typ
  • MSW - zawór bezpieczeństwa do zasobników ciepłej wody użytkowej (pokrętło niebieskie). 

    Zawory bezpieczeństwa służą do zabezpieczenia urządzenia przed nadmiernym wzrostem ciśnienia w instalacji. 

     

1/3