Wersja
35-60°C
20-43°C

Grupa pompowa z termostatycznym, trójdrogowym zaworem mieszającym Kvs = 1,6

Producent
    1/3