Sterownik zaworu trójdrożnego. Urządzenie proporcjonalnie otwiera i zamyka zawór w przedziale histerezy +/-5°C. Sterownik może obsługiwać zarówno siłowniki z wyłącznikami
krańcowymi jak i bez wyłączników krańcowych.

 

  • Sygnalizuje pracę zaworu.
  • Bieżące wskazania temperatury.
  • Posiada funkcję „GUARD” zapobiegającą procesowi zastania nieużywanego zaworu.
  • Zwiększona żywotność przekaźnika oraz odporność na zakłócenia.
  • Wizualna oraz akustyczna informacja o alarmach.
  • Możliwość obsługi zaworów z wyłącznikami krańcowymi jak i bez nich.

 

AURATON S10

Producent
ZAWIESZENIE
  • ----------------------------------------------

1/3