Na zdjęciu znajduje się powietrzna pompa ciepła marki Buderus

Powietrzne pompy ciepła co raz bardziej zyskują w Polsce na popularności, w tym i na Śląsku. Jest to ergonomiczne i ekologiczne rozwiązanie na miarę XXI wieku! Wykorzystywane są głównie do ogrzewania budynków mieszkalnych i wody. Pompy pobierają energię z otoczenia – w tym przypadku z powietrza na zewnątrz budynku.

Zasady działania powietrznej pompy ciepła

Działanie powietrznej pompy ciepła polega na pobraniu energii z powietrza za pomocą nośnika, a następnie poprzez układ przewodów  doprowadza się ją do systemu. W nośniku znajduje się ciecz, której temperatura zawsze jest niższa od jej otoczenia, różnica temperatur pozwala na pobieranie ciepła z zewnątrz. Ciecz zostaje podgrzana do temperatury umożliwiającej jej parowanie i przekazanie ciepła do drugiego obiegu.

W drugim obiegu krąży środek chłodniczy, który paruje nawet w bardzo niskich temperaturach. Przejmuje zgromadzone ciepło i zaczyna wrzeć i parować. Sprężarka zwiększa ciśnienie w obiegu, a to podnosi temperaturę pary. Następnie środek chłodniczy dostarcza ciepło do obiegu grzewczego skąd można je wykorzystać do ogrzania domu i wody.

Powietrzna pompa ciepła w zimie

Dzięki temu, że środek chłodniczy krążący w układzie pompy wrze już na poziomie kilkudziesięciu stopni Celsjusza poniżej zera, powietrzna pompa ciepła może pracować w bardzo niskich temperaturach. Pozwala to na efektywną pracę pompy nawet w zimie!

Powietrzne pompy ciepła – split czy monoblok?

Powietrzne pompy ciepła mogą działać w dwóch typach układów – split i monoblok. Jakie są więc różnice między nimi?

Split – system pompy składa się z dwóch modułów. Pierwszy moduł instalowany jest na zewnątrz i to w nim zachodzą procesy poboru energii i wytwarzania ciepła, a następnie transport. Składa się z wentylatora, parownika, sprężarki i zaworu rozprężnego. Drugi moduł jest instalowany wewnątrz budynku i odpowiada za wprowadzenie wytworzonego ciepła do obiegu grzewczego. Składa się ze skraplacza, grzałki oraz pompy obiegowej. Moduły połączone są ze sobą rurami chłodniczymi.

Monoblok – ten typ powietrznej pompy ciepła składa się z jednego modułu, który montuje się na zewnątrz budynku. Zawiera on sprężarkę, skraplacz, parownik, wentylator, zawór rozprężny, grzałkę oraz pompę obiegową. Obudowa posiada moduł hydrauliczny, który pozwala na zasilanie instalacji grzewczej.

Zalety powietrznych pomp ciepła

Ekologia – tak samo jak wszystkie Odnawialne Źródła Energii, powietrzne pompy ciepła nie zanieczyszczają środowiska. Używając ich nie mamy do czynienia z żadnym pyłem ani odpadami, a sama instalacja nie produkuje żadnych szkodliwych produktów ubocznych.

Cena – po zamontowaniu pompy ciepła, jedynym naszym kosztem jest cena za prąd potrzebny do pracy sprężarki. Powietrzna pompa ciepła nie wymaga żadnych dodatkowych nakładów, a sam koszt instalacji – mimo, że początkowo jest dość wysoki – stosunkowo szybko się zwraca.

Czystość i bezobsługowość – posiadanie pompy ciepła nie zaśmieca ani środowiska, ani naszego otoczenia. Nie generują się żadne odpady, a samo użytkowanie pompy nie wymaga od nas żadnego nakładu pracy.

Bezpieczeństwo – w przeciwieństwie do tradycyjnych metod ogrzewania, powietrzne pompy ciepła nie niosą ze sobą żadnego ryzyka wybuchu czy zaczadzenia, a regularne przeglądy pozwolą cieszyć się ich żywotnością nawet o 50-ciu lat.

Powietrzne pompy ciepła na Śląsku

Masz pytanie?

Skontaktuj się
z nami!