KOTŁY NA PELLET 5 KLASA TERMO-TECH

PELL DUO +

Budowa i zasada działania

Kotły typu PELL-DUO + z palnikiem pelletowym, przeznaczone są do wodnych instalacji centralnego ogrzewania systemu otwartego, z grawitacyjnym jak i wymuszonym obiegiem wody. Kotły stanowią konstrukcję stalową spawaną, z blach atestowanych gwarantujących długotrwałe użytkowanie, odpornych na działające na nie w czasie eksploatacji czynniki, gdzie realizowana jest wysokoefektywna technika spalania jednostkowej dawki paliwa w ściśle określonych warunkach. Są wyposażone w specjalnie skonstruowany palnik wykonany ze stali gatunkowych, do którego podawane jest paliwo z zasobnika za pomocą podajnika ślimakowego. Powietrze do spalania doprowadzane jest przez wentylator elektryczny do układu dysz w palenisku. Praca kotłów, sterowana jest za pomocą zaprogramowanego sterownika elektronicznego sterującego procesem spalania. Sterownik realizuje rozpalanie paliwa jak i wygaszenie paleniska w przypadku osiągnięcia temperatury zadanej. Może również pracować w sposób ciągły, używając do tego celu opcji podtrzymania.

Zaletą tych kotłów jest:

  • wysoka sprawność 92%

  • bezdymne i ekologiczne spalanie

  • automatyczne doprowadzanie paliwa do paleniska

  • długi obieg spalin

 
 

PELL GREEN

Budowa i zasada działania

Kotły stanowią konstrukcję stalową spawaną, z blach atestowanych gwarantujących długotrwałe użytkowanie, odpornych na działające na nie w czasie eksploatacji czynniki, gdzie realizowana jest wysokoefektywna technika spalania jednostkowej dawki paliwa w ściśle określonych warunkach. Są wyposażone w specjalnie skonstruowany palnik wykonany ze stali gatunkowych, do którego podawane jest paliwo z zasobnika za pomocą podajnika ślimakowego. Powietrze do spalania doprowadzane jest przez wentylator elektryczny do układu dysz w palenisku.

Zaletą tych kotłów jest:

  • 5 klasa wg PN-EN 303:5

  • wysoka sprawność

  • automatyczna praca

  • szybka i prosta obsługa

  • ekonomiczne spalanie paliwa

  • bezdymne i ekologiczne spalanie

1/3