KOTŁY DUŻYCH MOCY KOŁTON

MATIX MAX

MATIX MAX

– kocioł grzewczy dużych mocy

MATIX MAX o mocach od 75-200 kW to kocioł spawany z blach atestowanych o grubości 8mm. Zaletą tego typu szeregu kotłów jest konstrukcja komory spalania. Trójkątna budowa płomieniówek nad paleniskowych to jedyne tego typu rozwiązanie stosowane w kotłach. Konstrukcja ta pozwala na uzyskanie dużej, skumulowanej powierzchni odbioru ciepła sprawia, że gabaryty kotła nie są duże. Pionowe usytuowanie płomieniówek ogranicza także osiadanie pyłu i jednocześnie powoduje rozdzielenie płomienia dla jego lepszego wykorzystania w tylnych komorach. Budowa komory spalania przystosowana jest również do opcjonalnego zamontowania ruszt żeliwnych, co pozwala łatwo przekształcić kocioł do palenia tradycyjnego: węglem lub drewnem. Istotną zaleta kotła jest nieobciążona komora spalania tzn. nie wystudzenie płomienia w pierwszym etapie spalania, co pozwala na lepsze dopalenie tlenków węgla, co wpływa korzystnie na poprawę sprawności kotła i ekologię.

 

MATIX MAX 250 - 600 kW

Matix Max 250 - 600 kW

– kocioł grzewczy dużych mocy

 

Kocioł stalowy spawany zbudowany z atestowanych blach o grubości 8 mm, wyposażony w palnik retortowy oraz elektroniczny zespół sterujący. Korpus kotła składa się z paneli w kształcie prostokąta ułożonych pionowo równolegle względem siebie, przez co kocioł posiada zwartą budowę, a zarazem dużą powierzchnię konwekcji. Matix Max posiada palnik retortowy przeznaczony do spalania węgla kamiennego o granulacji 5-28 mm wyposażony w kanały doprowadzające powietrze wtórne dla poprawienia jakości spalania. Zaletą kotła jest wysoka sprawność, nieskomplikowana obsługa, oraz spełnienie surowych norm ochrony środowiska.

1/3