KOTŁY ZASYPOWE KOŁTON

BOXER

BOXER – kocioł C.O. do dolno-górnego spalania

 

Konstrukcja kotła BOXER przystosowana jest do dolno-górnego spalania paliw, co sprawia że kocioł z najlepszym skutkiem spala węgiel kamienny asortyment kostka, orzech, suche drewno a także mieszanki węgla z miałem węglowym, drewnem i jego odpadami. BOXER wyposażony jest w elektroniczny regulator temperatury i wentylator nadmuchowy, który utrzymuje temperaturę w kotle na żądanym poziomie oraz steruje pracą pompy obiegowej C.O. i pompą ciepłej wody użytkowej. Kocioł może być także przystosowany do pracy z miarkownikiem ciągu. BOXER posiada ruszt wodny, pionowy układ komór podzielony dodatkowymi panelami wodnymi i wielopunktowy nadmuch co pozwala uzyskać wysoką sprawność i niską emisję spalin potwierdzoną badaniami.

 
 

EKONOX

Ekonox – kocioł grzewczy

 

Kocioł przystosowany do spalania paliw stałych: węgla i suchego drewna. Wygodny wsyp, duże drzwiczki załadunkowe oraz duża komora paleniskowa ułatwiają spalanie dużych szczap drewna. Kotły fabrycznie przystosowane do współpracy z miarkownikiem ciągu (przez co nie wymagają użycia energii elektrycznej) – oraz opcjonalnie z zestawem nadmuchowym, który elektronicznie steruje procesem spalania. Konstrukcja kotła to połączenie półek wodnych usytuowanych pod optymalnym katem, płomieniówek zawirowujących spaliny oraz ruszt wodnych wykonanych z rur kotłowych.

 

KOŁTON MASTER

KOŁTON MASTER – kocioł grzewczy na węgiel i drewno

 

Kocioł KOŁTON MASTER jest konstrukcją o poziomym ułożeniu półek wodnych stanowiących główny element wymiennika ciepła. Zaletą tego rodzaju rozwiązania jest zwarta budowa, łatwiejszy dostęp do czyszczenia kotła (od przodu), a zarazem mniejsze wymagania co do przekroju komina. Kocioł jest przystosowany do spalania węgla kamiennego, mieszanki węgla z miałem oraz suchego drewna. Zaletą kotła jest obszerna komora paleniskowa, która pozwala z dobrym skutkiem spalać paliwa długopłomienne w postaci wszelakiego rodzaju drewna. Proces spalania kontrolowany jest przez zaawansowany sterownik, który współpracując z wentylatorem utrzymuje zadaną temperaturę, oraz steruje pracą pomp i zaworu mieszającego.

 

SMOKER

SMOKER – kocioł C.O. sterowany mikroprocesorem

Zaletą kotła typu SMOKER jest jego funkcjonalność. Kocioł jest przystosowany do spalania paliw stałych takich jak: węgiel kamienny - kostka, orzech, mieszanek miałowo-węglowych oraz suchego drewna. Proces spalania jest kontrolowany poprzez mikroprocesorowy regulator, który współpracując z wentylatorem utrzymuje zadaną przez użytkownika temperaturę oraz steruje pracą pompy. Innowacyjnym rozwiązaniem konstrukcji kotła jak np. skośny wsyp ułatwiający załadunek paliwa. Większość elementów odbierających ciepło usytuowane jest pionowo, co poprawia własności energetyczne kotła, a pył i sadza mogą swobodnie opadać do osadnika. Kocioł może być także przystosowany do pracy z miarkownikiem ciągu. Oryginalnym rozwiązaniem są płomieniówki nadpaleniskowe, które odbierają najwięcej ciepła, a także rozdzielają płomienie, dla jego lepszego wykorzystania w tylnej części wymiennika kotła.Nominalna moc tego typu kotłów zaczyna się już od 12 kW do 33 kW (1,5 m2 – 3,0 m2)

TROTEX

TROTEX – kocioł grzewczy na suche drewno i biomasę

 

Charakterystyczna cechą kotła grzewczego TROTEX jest zasada dolnego spalania. Poszczególne elementy kotła C.O. wykonane są z blach 6mm-10mm – z uwagi na agresywne działanie substancji organicznych. Wymiennik kotła skonstruowano z pionowych paneli, a bezpośrednio nad paleniskiem może być zamontowany dodatkowy zasobnik. Komora spalania posiada belkowy ruszt żeliwny, oraz szereg dysz napowietrzających, w celu zapewnienia najefektywniejszego procesu spalania. Kocioł grzewczy TROTEX przystosowano do spalania suchego drewna, biomasy (trociny, zrębki, brykiety, odpady drewna). Spalanie drewna musi odbywać się wyłącznie przy zdemontowanym zasobniku dodatkowym, celem uniknięcia wydzielania się kondensatu. TROTEX jest prosty i bezproblemowy w codziennej obsłudze. Otwieranie drzwi załadunkowych wspomagane jest siłownikiem gazowym, a zasyp kotła zaprojektowany tak, aby ułatwić załadunek dużymi kawałkami drewna. Proces spalania wspomagany jest zaawansowanym sterownikiem, który utrzymuje zadaną przez użytkownika temperaturę, oraz steruje pracą pom i zaworu mieszającego.

UNIX

Unix – kocioł na węgiel i drewno

 

Kocioł wodny stalowy typu UNIX przeznaczony jest do zasilania instalacji centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Kocioł przystosowany jest do spalania paliw stałych: węgla, mieszanki miałowo-węglowej, drewna i jego odpadów. Posiada konstrukcję o poziomym ułożeniu półek wodnych stanowiących główny element wymiennika ciepła. Wygodny wsyp, duże drzwiczki załadunkowe oraz komora paleniskowa ułatwiają spalanie dużych szczap drewna. Kotły te są fabrycznie przystosowane do pracy z miarkownikiem ciągu (przez co nie wymagają użycia energii elektrycznej) oraz opcjonalnie zestawem nadmuchowym, który elektronicznie steruje procesem spalania.

1/3