INWERTERY HEWALEX

Solis-mini-1000

Inwerter „Solis-Mini-1000” jest przeznaczony do instalacji o mocy 1kW. Charakteryzuje go wysoka sprawność 96,7%, która zapewnia minimalne straty energii w trakcie przetwarzania prądu stałego na zmienny. Inwertery marki Solis pozostają bezkonkurencyjne ze względu na wyróżniające je parametry pracy, takie jak bardzo niskie napięcie startowe systemu – 60V. Pozwala ono na pracę nawet przy bardzo niskim nasłonecznieniu, dzięki czemu wyprodukujemy więcej prądu niż z produktami konkurencyjnymi.

Inwerter „Solis-Mini-1000” jako jedno z niewielu urządzeń tej mocy na rynku charakteryzuje się bardzo szerokim zasięgiem napięć MPP Trackera od 50V do 400V. Pozwala to na optymalną pracę w niemal pełnym zakresie możliwych napięć inwertera. Rozwiązanie takie zapewnia sprawniejsze działanie instalacji w przypadku skrajnych napięć z paneli. Związane jest to ze zmianą temperatury modułu, np. zimą gdy temperatura jest niższa – napięcie będzie wyższe a latem gdy jest ciepło – napięcie spada.

Solis-mini-1500

Inwerter „Solis-Mini-1500” jest przeznaczony do instalacji o mocy 1,5kW. Charakteryzuje go wysoka sprawność 96,7%, która zapewnia minimalne straty energii w trakcie przetwarzania prądu stałego na zmienny. Inwertery marki Solis pozostają bezkonkurencyjne ze względu na wyróżniające je parametry pracy, takie jak bardzo niskie napięcie startowe systemu – 60V. Pozwala ono na pracę nawet przy bardzo niskim nasłonecznieniu, dzięki czemu wyprodukujemy więcej prądu niż z produktami konkurencyjnymi.

Inwerter „Solis-Mini-1500” jako jedno z niewielu urządzeń tej mocy na rynku charakteryzuje się bardzo szerokim zasięgiem napięć MPP Trackera od 50V do 400V. Pozwala to na optymalną pracę w niemal pełnym zakresie możliwych napięć inwertera. Rozwiązanie takie zapewnia sprawniejsze działanie instalacji w przypadku skrajnych napięć z paneli. Związane jest to ze zmianą temperatury modułu, np. zimą gdy temperatura jest niższa – napięcie będzie wyższe a latem gdy jest ciepło – napięcie spada.

Solis-mini-2000

Inwerter „Solis-Mini-2000” jest przeznaczony do instalacji o mocy 2kW. Charakteryzuje go wysoka sprawność 96,7%, która zapewnia minimalne straty energii w trakcie przetwarzania prądu stałego na zmienny. Inwertery marki Solis pozostają bezkonkurencyjne ze względu na wyróżniające je parametry pracy, takie jak bardzo niskie napięcie startowe systemu – 60V. Pozwala ono na pracę nawet przy bardzo niskim nasłonecznieniu, dzięki czemu wyprodukujemy więcej prądu niż z produktami konkurencyjnymi.

Inwerter „Solis-Mini-2000” jako jedno z niewielu urządzeń tej mocy na rynku charakteryzuje się bardzo szerokim zasięgiem napięć MPP Trackera od 50V do 400V. Pozwala to na optymalną pracę w niemal pełnym zakresie możliwych napięć inwertera. Rozwiązanie takie zapewnia sprawniejsze działanie instalacji w przypadku skrajnych napięć z paneli. Związane jest to ze zmianą temperatury modułu, np. zimą gdy temperatura jest niższa – napięcie będzie wyższe a latem gdy jest ciepło – napięcie spada.

Solis-3K-2G

Inwerter „Solis-3K-2G” jest przeznaczony do instalacji o mocy 3kW. Charakteryzuje go wysoka sprawność 97,5%, która zapewnia minimalne straty energii w trakcie przetwarzania prądu stałego na zmienny. Inwertery marki Solis pozostają bezkonkurencyjne ze względu na wyróżniające je parametry pracy, takie jak bardzo niskie napięcie startowe systemu – 120V. Pozwala ono na pracę nawet przy bardzo niskim nasłonecznieniu, dzięki czemu wyprodukujemy więcej prądu niż z produktami konkurencyjnymi.

Inwerter „Solis-3K-2G” jako jedno z niewielu urządzeń tej mocy na rynku posiada dwa trackery MPP, charakteryzujące się bardzo szerokim zasięgiem napięć. Rozwiązanie takie pozwala na większą swobodę projektowania instalacji oraz zapewnia sprawniejsze działanie instalacji w przypadku różnych kątów nachylenia szeregów paneli. Dzięki takiemu rozwiązaniu uzyskamy także więcej energii przy częściowym zacienieniu jednego ze stringów.

Solis-4K-2G

Inwerter „Solis-4K-2G” jest przeznaczony do instalacji o mocy 4kW. Charakteryzuje go wysoka sprawność 97,8%, która zapewnia minimalne straty energii w trakcie przetwarzania prądu stałego na zmienny. Inwertery marki Solis pozostają bezkonkurencyjne ze względu na wyróżniające je parametry pracy, takie jak bardzo niskie napięcie startowe systemu – 120V. Pozwala ono na pracę nawet przy bardzo niskim nasłonecznieniu, dzięki czemu wyprodukujemy więcej prądu niż z produktami konkurencyjnymi.

Inwerter „Solis-4K-2G” jako jedno z niewielu urządzeń tej mocy na rynku posiada dwa trackery MPP, charakteryzujące się bardzo szerokim zasięgiem napięć. Rozwiązanie takie pozwala na większą swobodę projektowania instalacji oraz zapewnia sprawniejsze działanie instalacji w przypadku różnych kątów nachylenia szeregów paneli. Dzięki takiemu rozwiązaniu uzyskamy także więcej energii przy częściowym zacienieniu jednego ze stringów.

Solis-4,6K-2G

Inwerter „Solis-4,6K-2G” jest przeznaczony do instalacji o mocy 4,6kW. Charakteryzuje go wysoka sprawność 97,8%, która zapewnia minimalne straty energii w trakcie przetwarzania prądu stałego na zmienny. Inwertery marki Solis pozostają bezkonkurencyjne ze względu na wyróżniające je parametry pracy, takie jak bardzo niskie napięcie startowe systemu – 120V. Pozwala ono na pracę nawet przy bardzo niskim nasłonecznieniu, dzięki czemu wyprodukujemy więcej prądu niż z produktami konkurencyjnymi.

Inwerter „Solis-4,6K-2G” jako jedno z niewielu urządzeń tej mocy na rynku posiada dwa trackery MPP, charakteryzujące się bardzo szerokim zasięgiem napięć. Rozwiązanie takie pozwala na większą swobodę projektowania instalacji oraz zapewnia sprawniejsze działanie instalacji w przypadku różnych kątów nachylenia szeregów paneli. Dzięki takiemu rozwiązaniu uzyskamy także więcej energii przy częściowym zacienieniu jednego ze stringów.

Solis-6K

Inwerter „Solis-6K” jest przeznaczony do instalacji o mocy 6kW. Charakteryzuje go wysoka sprawność 98,2%, która zapewnia minimalne straty energii w trakcie przetwarzania prądu stałego na zmienny. Inwertery marki Solis pozostają bezkonkurencyjne ze względu na wyróżniające je parametry pracy, takie jak bardzo niskie napięcie startowe systemu – 330V. Pozwala ono na pracę nawet przy bardzo niskim nasłonecznieniu, dzięki czemu wyprodukujemy więcej prądu niż z produktami konkurencyjnymi.

Inwerter „Solis-6K” jako jedno z niewielu urządzeń tej mocy na rynku posiada dwa trackery MPP, charakteryzujące się bardzo szerokim zasięgiem napięć. Rozwiązanie takie pozwala na większą swobodę projektowania instalacji oraz zapewnia sprawniejsze działanie instalacji w przypadku różnych kątów nachylenia szeregów paneli. Dzięki takiemu rozwiązaniu uzyskamy także więcej energii przy częściowym zacienieniu jednego ze stringów.

Solis-10K

Inwerter „Solis-10K” jest przeznaczony do instalacji o mocy 10kW. Charakteryzuje go wysoka sprawność 98,2%, która zapewnia minimalne straty energii w trakcie przetwarzania prądu stałego na zmienny. Inwertery marki Solis pozostają bezkonkurencyjne ze względu na wyróżniające je parametry pracy, takie jak bardzo niskie napięcie startowe systemu – 330V. Pozwala ono na pracę nawet przy bardzo niskim nasłonecznieniu, dzięki czemu wyprodukujemy więcej prądu niż z produktami konkurencyjnymi.

Inwerter „Solis-10K” jako jedno z niewielu urządzeń tej mocy na rynku posiada dwa trackery MPP, charakteryzujące się bardzo szerokim zasięgiem napięć, a każdy z trackerów może obsługiwać dwa stringi. Rozwiązanie takie pozwala na większą swobodę projektowania instalacji oraz zapewnia sprawniejsze działanie instalacji w przypadku różnych kątów nachylenia szeregów paneli. Dzięki takiemu rozwiązaniu uzyskamy także więcej energii przy częściowym zacienieniu jednego ze stringów.

1/3