ZASOBNIKI BUDERUS

LOGALUX SF

Nowoczesna, uwzględniająca wielostronność zastosowań koncepcja budowy zasobników:

  • zasobniki ciepłej wody w wykonaniu stojącym, bez zabudowanego wymiennika ciepła,

  • wyposażone w cyfrowy wskaźnik temperatury,

  • możliwość zabudowy w przedniej części zasobnika wymiennika ciepła wykonanego z rur żebrowanych (wyposażenie dodatkowe) - po uzgodnieniu przez UDT,

  • dostępne w czterech, mających dopuszczenie typu wielkościach, o pojemności: 400, 500, 750 oraz 1000 litrów,

  • zasobniki ciepłej wody spełniają wymagania „Przepisów dotyczących ogólnych wymagań dla zaopatrzenia w wodę”,

  • możliwość zastosowania urządzeń sterowniczych dla procesu podgrzewania

  • c.w.u., wymienników ciepła z rurami ożebrowanymi oraz elektrycznego zestawu grzewczego (wyposażenie dodatkowe) – po uzgodnieniu przez UDT.

1/1
1/3