INSTALACJE WOD-KAN

Wykonujemy kompleksowo instalacje wodno-kanalizacyjne mieszkań, domów, budynków wielorodzinnych, obiektów handlowych, magazynowych, przemysłowych oraz użyteczności publicznej.

Instalacje wodne wykonywane są przez naszą firmę w następujących systemach instalacyjnych:

  • z rur Polipropylenowych poprzez zgrzewanie,

  • z rur Al-Pex poprzez skręcanie,

  • z rur ocynkowanych przez skręcanie,

  • z rur miedzianych poprzez lutowanie.

Instalacje kanalizacyjne wykonujemy w klasycznych systemach PCV i PP, grawitacyjne jak również z zastosowaniem urządzeń pompowo-rozdrabniających (używanych w obiektach o ograniczonych przekrojach kanalizacyjnych).

Stosujemy materiały posiadające odpowiednie atesty dopuszczające je do stosowania w instalacjach wodnych oraz kanalizacyjnych.

Nasi pracownicy pozostali przeszkoleni w montażu poszczególnych systemów, posiadają również uprawnienia eksploatacyjne oraz dozorowe.

Na każdą wykonaną instalację Klient może otrzymać odpowiednie atesty, dokumentację techniczną wraz z gwarancją.

1/3