INSTALACJE C.O.

Firma nasza wykonuje kompleksowo instalacje ogrzewania mieszkań, domów, budynków wielorodzinnych, obiektów handlowych, magazynowych, przemysłowych oraz użyteczności publicznej.

Podstawowy podział ogrzewania wg źródeł ciepła:

 • kotły elektryczne

 • kotły gazowe

 • kotły olejowe

 • kotły na paliwo stałe

 • kominki

 • piece węglowe

 • pompy ciepła

 • zasilanie z PEC

Kotły elektryczne – montujemy w instalacje układu zamkniętego. Duża bezawaryjność urządzeń renomowanych firm pozwala spokojnie użytkować niniejsze kotły. Istnieje wiele regulatorów sterujących umożliwiających podniesienie płynności pracy, dostosowanie do indywidualnych warunków pracy. Niestety ze względu na aktualną cenę energii elektrycznej, mimo niskich nakładów na kocioł, koszty eksploatacyjne stoją na najwyższym poziomie.

Kotły gazowe – instalacje pracują w układzie zamkniętym. Rozróżniamy kotły tradycyjne oraz niskotemperaturowe (tzw. kondensacyjne) rozprowadzenie ciepła odbywa się za pomocą ogrzewania podłogowego lub standardowych grzejników. Obsługa tego typu ogrzewania jest prosta, bezobsługowa i gwarantująca duże bezpieczeństwo użytkowania. Istnieje możliwość zastosowania szerokiego wachlarzu sterownia i automatyki a co za tym idzie zminimalizowanie kosztów eksploatacyjnych. W chwili obecnej zastosowanie urządzeń gazowych wydaje się najtańszym sposobem ogrzewania obiektów wśród urządzeń bezobsługowych.

Kotły olejowe – praca kotła jak w poprzednich przypadkach odbywa się w układzie zamkniętym. Jak w przypadkach poprzednich również istnieje możliwość zastosowania szerokiej gamy automatyki. Ze względu na koszty inwestycyjne związane z zabudową oraz zabezpieczeniem zbiorników olejowych jak i koszty eksploatacyjne w obecnych czasach rzadko stosowane źródło ciepła. Praca instalacji jest już mniej bezobsługowa, należy pamiętać o uzupełnianiu zbiorników a instalacja olejowa częściej niż powyższe narażona jest na awarie spowodowane np. zanieczyszczeniem oleju, osadzanie parafiny na filtrach.

Kotły na paliwo stałe – kotły na węgiel, drewno, koks, pelety, biomasę itp.. Ich praca odbywa się w układzie otwartym. W zależności od kubatury obiektu ogrzewanego, stosuje się dwa układy:


1.kocioł wraz z całą instalacją pracuje w układzie otwartym.


2.Kocioł pracuje w układzie otwartym – instalacja grzewcza w układzie zamkniętym.


Istnieje wiele Producentów specjalizujących się w urządzenia od bardzo prostych stosowanym w małych mieszkaniach jak i większe i duże posiadające pełną automatykę pozwalającą programować pracę kotła czy też sterować pompą. Zastosowanie niniejszych kotłów wiąże się z okresową obsługą, czyszczeniem i większymi stratami. Jednakże w gamie wszystkich kotłów, koszt eksploatacyjny jest najniższy.

Kominki – podobnie jak kotły na paliwo stałe, montowane w układzie otwartym. Dobrze wykonana instalacja zawiera wymiennik poprzez który kominek pracujący w układzie otwartym przekazuje ciepło do odrębnego zamkniętego układu ogrzewania pomieszczeń. Coraz częściej stosowane urządzenia jako alternatywne Ľródło ciepła a przy okazji stosowane jako komfortowy wystrój wnętrza podnoszące standard budynku jednocześnie pozwalając obniżyć koszty eksploatacyjne ogrzewania.

Piece węglowe – praca instalacji odbywa się w układzie otwartym. Częstokroć w pięknych zabytkowych kamienicach (jak i w mniej ładnych „familokach”), istnieje problem podniesienia standardu poprzez założenie instalacji centralnego ogrzewania. Zwykle związany z brakiem gazu, brakiem wentylacji czy też wolnych przewodów spalinowych. Na przeciw tym problemom „wychodzą” piece węglowe. Są to urządzenia służące do przygotowania posiłków ale jednocześnie mogące dostarczać ciepło do wykonanej instalacji. Podobnie jak kotły węglowe wykonany mają płaszcz wodny, ale w odróżnieniu od powyższych mogą być podłączane do wspólnego przewodu spalinowego a pomieszczenie nie wymaga dodatkowej wentylacji.

Pompy Ciepła – to urządzenia wykorzystujące energię termalną. Niskotemperaturowe Ľródło ciepła najefektywniej wykorzystywane przy instalacjach ogrzewania podłogowego, jest najbardziej ekologicznym Ľródłem ciepła. Koszty inwestycyjne są o wiele wyższe od pozostałych opcji, jednakże w większych obiektach ze względu na bardzo niskie koszty eksploatacyjne następuje zwrot nakładów.

Zasilanie sieciowe z PEC – jest to odrębny temat (trudno traktować ciepłownię jako urządzenie), należy jednak wspomnieć również o takiej możliwości pozyskania ogrzania obiektu. W takim przypadku otrzymujemy z zakładu Ciepłowniczego gorące medium (zwykle woda lub para) i poprzez instalację doprowadzamy do urządzeń grzewczych takich jak:
- grzejniki
- nagrzewnice

Pozostałe – pozostałe urządzenie rzadziej stosowane jednakże również posiadamy w swojej ofercie.

 • Ogrzewacze gazowe z bezpośrednim wyrzutem spalin przez ścianę,

 • Promienniki gazowe i elektryczne,

 • grzejniki elektryczne,

 • piece akumulacyjne,

 • jednostki grzewczo-klimatyzacyjno-wentylacyjne.

Często stosowane są mieszane dwu a nawet trój rodzajowe źródła ciepła. Często Użytkownicy montując ogrzewanie gazowe uzupełnia je o alternatywny kocioł węglowy lub kominek. W okresie „ciepłych” zim, okresie przejściowym jesień-zima lub zima-wiosna kiedy temperatury na zewnątrz budynku są lekko dodatnie użytkowane są kotły gazowe a kotły na paliwo stałe lub kominki w bardziej mroźne dni. Można też dla przykładu w całym okresie zimowym wykorzystywać ciepło z kominka a „naddatek” kumulować w zbiornikach buforowych.


Coraz częściej do takich instalacji podłączony jest system solarny, pompa ciepła, fotowoltaika, a opis tych systemów znajdziecie Państwo w dziale instalacje OZE.

1/3